YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Jak mieć 5% firmy i całą władzę w spółce, czyli ogon macha psem w Skarbie Państwa

Poniżej zamieszczam  interpelację poselską skierowaną do  Pana Włodzimierza Karpińskiego w sprawie zasad jakimi kieruje się Ministerstwo Skarbu Państwa przy wyłanianiu i powoływaniu członków rad nadzorczych oraz zarządów w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa w związku z decyzjami podjętymi w odniesieniu do spółki Polski Holding Nieruchomości SA w Warszawie.

 

Szanowny Pan

Włodzimierz Karpiński

Minister Skarbu Państwa

Interpelacja poselska w sprawie zasad jakimi kieruje się Ministerstwo Skarbu Państwa przy wyłanianiu i powoływaniu członków rad nadzorczych oraz zarządów w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa w związku z decyzjami podjętymi w odniesieniu do spółki Polski Holding Nieruchomości SA w Warszawie.

Szanowny Panie Ministrze,
W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi polityki kadrowej prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Radę Nadzorczą w spółce Polski Holding Nieruchomości SA z siedzibą w Warszawie zwracam się do Pana Ministra z pytaniem o zasady jakimi kieruje się Ministerstwo Skarbu Państwa przy wyłanianiu i powoływaniu członków rad nadzorczych  oraz zarządów w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa
W związku z rezygnacją w dniu 7 września 2013 roku dotychczasowego Prezesa Zarządu PHN SA Wojciecha Papieraka Rada Nadzorcza Spółki  oddelegowała Pana Artura Lebiedzińskiego – Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia czynności Prezesa Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Pan Artur Lebiedziński pełni funkcję członka Rady Nadzorczej dopiero od dnia 26 czerwca 2013 i powołany został w jej skład bez przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego o charakterze konkursowym wymaganego Zarządzeniem nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa. Przypominam, że postępowanie to powinno odbywać się w trybie publicznym poprzez ogłoszenie o naborze opublikowane na stronach internetowych MSP. Z informacji jakie uzyskałem wynika, że powołanie Pana Artura Lebiedzińskiego było możliwe ponieważ do udziału w Radzie wskazany został przez akcjonariusza mniejszościowego FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK SA, który posiada 5% akcji PHN SA.

Panie Ministrze! W tym miejscu powstaje pytanie czy normalną praktyką i dobrym obyczajem jest powierzanie przez Radę Nadzorczą, powoływaną przez Ministerstwo Skarbu Państwa, kierowania Spółką o wartości niemal 2 miliardów złotych, osobie powołanej do jej organów na wniosek prywatnego podmiotu posiadającego zaledwie 5% akcji oraz czy decyzja ta zostałam podjęta przez Radę Nadzorczą za wiedzą Ministerstwa Skarbu. Przypominam że Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych jednym z największych (pod względem wycenionej wartości portfela nieruchomości) podmiotów posiadających i zarządzających nieruchomościami komercyjnym i mieszkaniowymi w Polsce. W jej zasobach znajduje się tez szereg przedstawicielstw dyplomatycznych w naszym kraju.
Panie Ministrze czy w związku z tą nieprzejrzystą sytuacją zamierza Pan objąć specjalnym nadzorem postępowanie konkursowe na stanowiska Prezesa Zarządu ogłoszone przez Rade Nadzorczą w dniu 25 października 2013r.
Proszę również o informacje jakie działania zamierza Pan podjąć w celu niedopuszczenia w przyszłości do podobnych sytuacji i należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.

Z poważaniem

Jerzy Polaczek

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość