YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Interpelacja w sprawie ustanowienia przez Radę Ministrów programu wieloletniego „Uniwersytet Śląski 2018-2022” obejmującego budowę na terenie centralnego kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności oraz Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii.
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor zdjęcia : Lestat (Jan Mehlich)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor zdjęcia : Lestat (Jan Mehlich)

Poniżej zamieszczam interpelację poselską  skierowaną do Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie ustanowienia przez Radę Ministrów programu wieloletniego „Uniwersytet Śląski 2018-2022” obejmującego budowę na terenie centralnego kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności oraz Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że pod moją interpelacją podpisało się 14. posłanek i posłów z województwa śląskiego, co świadczy o randze i wadze tego projektu.

 1. Waldemar Andzel
 2. Bożena Borys-Szopa
 3. Lidia Burzyńska
 4. Szymon Giżyński
 5. Teresa Glenc
 6. Konrad Głębocki
 7. Izabela Kloc
 8. Ewa Malik
 9. Kazimierz Matuszny
 10. Grzegorz Puda
 11. Piotr Pyzik
 12. Czesław Sobierajski
 13. Dariusz Starzycki
 14. Wojciech Szarama

W przyszłym roku moja Alma Mater skończy 50 lat i myślę, że to byłby idealny prezent urodzinowy dla Uniwersytetu Śląskiego.

Szanowny Panie Premierze,

W roku 2018 przypada 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który jest jednym z najważniejszych i najlepszych ośrodków uniwersyteckich w Polsce.

W ciągu ostatniego półwiecza Uniwersytet Śląski rozwijał się intensywnie jako wyższa uczelnia reagując na zachodzące zmiany społeczne i gospodarcze, czego efektem są liczne osiągnięcia pracowników naukowych, studentów i absolwentów Uniwersytetu zarówno w kraju jak i zagranicą. Władze uczelni od lat stale unowocześniają istniejącą bazę dydaktyczną
i laboratoryjną oraz intensyfikują kontakty międzynarodowe.

Celem jest tworzenie nowoczesnego i otwartego Uniwersytetu. By ten cel osiągnąć władze Uczelni opracowały plan rozbudowy kampusu uniwersyteckiego zlokalizowanego w centrum trzystutysięcznych Katowic, aby stał się on zarówno sercem życia akademickiego, jak i wizytówką miasta.

Pragnę podkreślić, iż od stycznia 2018r. Katowice będą dodatkowo siedzibą Związku Metropolitalnego – utworzonego na podstawie ustawy przyjętej w marcu b.r. przez Sejm na wniosek rządu Pani Premier Beaty Szydło. Według zakończonego w miesiącu maju procesu konsultacji społecznych i w następstwie uchwał podjętych przez samorządy w skład Związku wejdzie łącznie 41 miast i gmin skupiających ponad 2,3 mln mieszkańców.

Materialną podstawą funkcjonowania i rozwoju uczeni akademickich jest odpowiednie zaplecze dydaktyczne. Uniwersytet Śląski konsekwentnie zmierza do poprawy warunków prowadzenia badań naukowych i studiowania, pozyskując na ten cel zarówno środki europejskie jak i fundusze ministerialne. Z środków tych wybudowano dotąd wysokiej klasy obiekty: Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką, które są wspólnymi przedsięwzięciami z Uniwersytetem Ekonomicznym, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz Centrum Nauk Stosowanych, obecnie trwa budowa nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji.

Niedostosowanie do potrzeb warunków lokalowych ogranicza i hamuje rozwój niektórych jednostek Uczelni oraz znacząco zwiększa koszty jej funkcjonowania. W przypadku Uniwersytetu Śląskiego sytuacja taka dotyczy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska funkcjonującego w dwóch znacznie oddalonych od siebie budynkach, z których jeden całkowicie nie odpowiada potrzebom prowadzenia badań i edukacji w naukach biologicznych. Podobnie niezmiernie trudną sytuację lokalową ma Instytut Chemii.

W związku w Jubileuszem pięćdziesięciolecia powstania Uniwersytetu Śląskiego Senat Uczelni podjął w dniu 28 czerwca 2016r. uchwalę w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej w tym budowy Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności oraz Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii.

Wnoszę wraz z grupą posłów województwa śląskiego o rozważenie przez Radę Ministrów ustanowienia programu wieloletniego – „Uniwersytet Śląski 2018-2022”, którego strategicznym celem będzie budowa w latach 2018-2022 dwóch nowych obiektów uniwersyteckich Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności i Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii. Łączny szacowany koszt wraz z wyposażeniem to suma około 220 mln złotych.

 

Szanowny Panie Premierze,

Mając na uwadze, iż rok 2018 jest datą w której Polska będzie obchodzić 100. rocznicę odzyskania niepodległości, a tuż po niej w następnych latach (2019, 2020, 2021), obchodzić będziemy na Górnym Śląsku setne rocznice wybuchu trzech powstań śląskich, a w 2022r. stulecie powrotu Górnego Śląska do Polski – inicjatywa Uniwersytetu oraz nasze wsparcie dla niej w sposób doniosły mogłyby wpisać się w projekty państwa zwiększające potencjał rozwoju nauki, a także godne uczczenie w województwie śląskim nadchodzących rocznic.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera wraz z grupą posłów z zapytaniami:

 1. Czy ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego podejmie wraz z Uniwersytetem Śląskim dialog i ustalenia, w których strategicznym celem będzie ustanowienie w drodze uchwały przez Radę Ministrów programu wieloletniego „Uniwersytet Śląski 2018-2022”?
 2. Czy rząd na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozważy ewentualnie podjęcie inicjatywy skierowania do Sejmu rządowego projektu ustawy
  o ustanowieniu wieloletniego programu „Uniwersytet Śląski 2018-2022”?

 

Z wyrazami szacunku

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość