YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Agencja Unii Europejskiej w Katowicach? – Interpelacja

Po Brexicie instytucje europejskie działające do tej pory na terenie Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższych 3 lat muszą zmienić siedzibę. W sprawie kandydatury Katowic  inicjatywę musi podjąć Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W związku z powyższym, wraz z innymi śląskimi posłami skierowałem interpelację poselską do Pani Premier Beaty Szydło, w sprawie zgłoszenia przez Radę Ministrów miasta Katowice jako siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie.

Szanowna Pani Premier,

W związku ze złożoną na ręce Pani Premier w dniu 8 września 2016r., przez grupę 25 posłów z województwa śląskiego, interpelacją nr 6016 w sprawie podjęcia przez rząd RP działań w celu przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie oraz otrzymaną z upoważnienia Pani Premier od Pana Konrada Szymańskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w dniu
11 października 2016r. odpowiedzią, a także zaistniałymi od tego czasu nowymi okolicznościami zwracam się ponownie do Pani Premier w tej sprawie.

Zgodnie z ustaloną podczas trwania Rady Europejskiej w dniach 22-23 czerwca b.r. Procedurą wypracowania decyzji o zmianie lokalizacji Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, decyzja o nowych lokalizacjach dla dwóch opuszczających Londyn agencji UE ma zostać podjęta w drodze głosowania w listopadzie 2017r. i poprzedzona dyskusją na październikowym szczycie. Państwa członkowskie składają swoje oferty dotyczące lokalizacji do końca lipca 2017r..

Analizując dokument dotyczący w/w procedury można wysnuć wniosek, że Katowice będące siedzibą nowo powołanego i jedynego tak umocowanego prawnie związku metropolitalnego w Polsce, spełniają lub mogą łatwo spełnić wszystkie wymagane dla ustanowienia siedziby Europejskiej Agencji Leków (a tym bardziej Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) warunki.

Istniejąca, jak i będąca obecnie w budowie baza biur najwyższej klasy ma możliwość zapewnić wymagane przez Europejską Agencję Leków 27 000 m2 powierzchni biurowej (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego potrzebuje ok. 2 350 m2).

Dostępność komunikacyjną, jakość bazy hotelowej i możliwość organizowania dużych kongresów i konferencji potwierdziła w praktyce niedawna decyzja przedstawicieli sekretariatu ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu o wyborze Katowic na miejsce konferencji COP24, która w dniach 3-14 grudnia 2018r. zgromadzi w tym mieście (jak się przewiduje) około 20 000 uczestników.

Zastrzeżeń nie budzą należące do najlepszych w Polsce ośrodki służby zdrowia, a także jednostki naukowe z dziedzin medycyny i farmacji. Znając decyzję o relokacji jednej z agencji stosunkowo prostym byłoby także poszerzenie dostępności miejsc w istniejących już
w Katowicach szkołach, do których uczęszczają dzieci mieszkających w regionie obywateli innych państw.

W związku z przedstawionym w interpelacji nr 6016 szerokim uzasadnieniem lokalizacji w Katowicach jednej z instytucji europejskich znajdujących się obecnie
w Londynie, uzupełnionym powyżej przedstawionymi faktami wynikającymi z zatwierdzenia procedury wypracowania decyzji o zmianie lokalizacji Europejskiej Agencji Leków
i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego przez szefów państw i rządów UE pozwalam sobie zwrócić się wraz grupą posłów do Pani premier z zapytaniem:

Czy kierowana przez Panią Premier Rada Ministrów zgłosi miasto Katowice, jako polską propozycję siedziby Europejskiej Agencji Leków lub Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w przewidzianym terminie do 31 lipca 2017 r.?

 

Z wyrazami szacunku

/-/ Jerzy Polaczek

Pozostali zgłaszający:

Waldemar Andzel

Bożena Borys-Szopa

Jacek Falfus

Andrzej Gawron

Szymon Giżyński

Konrad Głębocki

Jarosław Gonciarz

Ewa Malik

Kazimierz Matuszny

Stanisław Pięta

Grzegorz Puda

Dariusz Starzycki

Wocjech Szarama

Robert Warwas

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość