YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Biografia

Poseł Jerzy Polaczek urodził się 24 sierpnia 1961 roku w Piekarach Śląskich.

W roku 1986 obronił pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a w roku 1991 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Podczas studiów zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W latach 1986 – 1990 pracował jak inspektor w spółdzielni mieszkaniowej. W 1987 roku odbył służbę wojskową.

Jest jednym z założycieli Komitetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich, w latach 1989 – 1990 pełnił funkcję jego Przewodniczącego. Jako jeden z kandydatów z list wyborczych Komitetu Obywatelskiego został w 1989 roku radnym Miasta Piekary Śląskie.

Wybrany w 1990 roku Wiceprezydentem Piekar Śląskich pełnił tę funkcję do roku 1998, kiedy z racji uzyskania mandatu poselskiego zrezygnował ze stanowiska. W latach 1990–1997 był Delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, a w latach 1993 – 1994 pełnił funkcję Członka Prezydium tegoż Sejmiku.

Od 1991 roku poseł Jerzy Polaczek związany jest z nurtem konserwatywnym. Współzałożyciel Krajowego Komitetu Konserwatywnego. Jako wiceprzewodniczący Koalicji Konserwatywnej startował do Sejmu z listy wyborczej Akcji Wyborczej Solidarność.Poseł III (1997-2001 AWS), IV(2001-2005 PiS), V (2005-2007 PiS) i VI (2007-)kadencji.

W Sejmie III kadencji członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisji Obrony Narodowej, wiceprzewodniczący Komisji ds. Kontroli Państwowej. Brał udział w pracach komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszechnego dostępu do archiwów i dokumentów byłych organów bezpieczeństwa państwa, komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o informacjach niejawnych .

W roku 2000 Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wybrało go na kandydata na stanowisko Prezesa tegoż Instytutu. Przy stanowczym sprzeciwie posłów SLD wobec swojej kandydatury oraz w sytuacji zagrożenia powołania do życia Instytutu Pamięci Narodowej zrezygnował z ubiegania się funkcję Prezesa IPN.

W Sejmie IV kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury, podkomisji nadzwyczajnych tej komisji oraz podkomisji stałej do spraw monitorowania tworzenia systemu pozyskiwania oraz wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz podkomisji ds. zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobie mieszkaniowym gminy.

Od 31 października 2005r. do 5 maja 06 r. minister transportu i budownictwa w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. 5 maja 2006r. po rekonstrukcji rządu objął funkcję ministra transportu. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego pełnił funkcję ministra transportu.

W wyborach 2007r. otrzymał 56 018 głosów w okręgu katowickim (nr 31). Pełnił funkcję  wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi oraz  był członkiem Komisji Infrastruktury.

W wyborach 2011 otrzymał 22 310 głosów w okręgu gliwickim (nr29). Obecnie wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz członek Komisji Infrastruktury.

Przynależność do zespołów parlamentarnych

Żonaty. Żona Małgorzata, troje dzieci: Anna, Rafał i Michał.

Hobby: turystyka górska, literatura.

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość