YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

interpelacja: Plan utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego

Poniżej zamieszczam treść interpelacji skierowanej do Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, w w sprawie wyjaśnień rządu dotyczących planów utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego na bazie: Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Polskich Linii Lotniczych LOT SA


Interpelacja poselska
w sprawie wyjaśnień rządu dotyczących planów utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego na bazie: Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Polskich Linii Lotniczych LOT SA

W ostatnim czasie (począwszy od września br.) ministrowie Skarbu Państwa oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informowali w swoich publicznych wypowiedziach o zamiarze utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego. Wypowiedzi te, nie poparte merytorycznym uzasadnieniem, są dla przyszłości infrastruktury lotniczej w Polsce oraz narodowego przewoźnika jakim jest PLL LOT SA, deklaracjami mającymi aktualnie wymiar stricte polityczny i do tego stojący w kolizji do publicznych stwierdzeń Pana Premiera ze stycznia br. w sprawie chociażby przyszłości PLL LOT.
Z uwagi na fakt, iż nadzór właścicielski nad w/w przedsiębiorstwami sprawują ministrowie skarbu i transportu koniecznym jest, aby odpowiedź na niniejszą interpelację zawierała wspólne stanowisko tychże członków rady ministrów. Ponadto z uwagi na istotny kontekst prawny wynikający z zadeklarowanych publicznie planów rządu wobec PP „Porty Lotnicze” oraz PLL LOT istotnym byłoby również uzyskanie w tej sprawie wstępnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Premiera o zajęcie stanowiska
i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.    Jaki jest aktualny harmonogram prac mających na celu powołanie Polskiego Holdingu Lotniczego?
2.    Jaka ma być formuła prawno-organizacyjna Polskiego Holdingu Lotniczego?
3.    Jakie powody przemawiają za potrzebą tworzenia PHL i na czym ma polegać oczekiwany efekt synergii?
4.    Jakie firmy wejdą w skład PHL? Czy prawdziwe są doniesienia prasowe, że do holdingu kontrolowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa weszłyby pakiety akcji PLL LOT (93%) oraz po 100% LS Airport Services, LOT AMS, operatora Lotniska Chopina, który zostałby wydzielony z PPL oraz – opcjonalnie Eurolot (http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,14625722,Karpinski__Trzeba_konsolidowac_segment_w_ktorym_dziala.html#ixzz2jcaVrFbJ)?
5.    Jaki będzie cel działania tworzonego PHL?
6.    Jaki jest wynik analiz, czy konsolidacja polskiego rynku lotniczego w omawianym zakresie nie będzie naruszała zasad konkurencji i prawa antymonopolowego i w związku z tym nie spotka się ze sprzeciwem Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów
i Konkurencji oraz Komisji Europejskiej?
7.    Czy w pracach dot. tworzenia PHL uczestniczą zarządy oraz inne ustawowe organy firm, które będą tworzyły holding, a jeśli tak, to w jakim zakresie?
8.    Jakiego rodzaju działania restrukturyzacyjne planowane są w odniesieniu do przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” w związku z tworzeniem PHL?
9.    Czy plany rządowe uwzględniają ryzyka związane z niepowodzeniem projektu na etapie znacznego zaawansowania działań, spowodowane np. interwencją Komisji Europejskiej, co może w konsekwencji doprowadzić do upadłości wszystkich podmiotów tworzących PHL, a tym samym pozbawienie Rzeczypospolitej Polskiej głównego portu lotniczego?
10.    Czy plany rządowe uwzględniają ryzyko likwidacji miejsc pracy we wszystkich firmach tworzących PHL oraz firmach kooperujących w przypadku j/w?
11.    Czy rząd w pracach dot. utworzenia PHL korzysta z usług zewnętrznych firm doradczych, a jeśli tak to z jakich, w jakim zakresie i na czyje zlecenie firmy działają?
12.    Czy Rząd zanalizował ewentualny scenariusz, który może spowodować obciążenie PP Porty Lotnicze kosztami „ratowania” PLL LOT SA? W szczególności, czy analizowana jest sprawa zdolności kredytowej dzisiejszego PP Porty Lotnicze w świetle możliwego połączenia z PLL LOT SA?
13.    Czy Rząd analizował również skutki prawne proponowanego rozwiązania dla regionalnych portów lotniczych w Polsce, w których aktywa swoje posiada PP „Porty Lotnicze”?

Z poważaniem
/-/ Jerzy Polaczek

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość