YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Ważna informacja dla mieszkańców Piekar Sląskich, Tarnowskich Gór i powiatu tarnogórskiego.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje likwidacji i przeniesienia(!) Zamiejscowego Wydziału Karnego z Piekar Sląskich do Tarnowskich Gór a także przeniesienia Wydziału Pracy Sądu w Tarnowskich Górach do Sądu Rejonowego w Zabrzu.

W dniu dzisiejszym wspólnie z Panią Prezydent Piekar Śląskich Sławą Umińską-Duraj spotkaliśmy w w Ministerstwie Sprawiedliwości z sekretarzem stanu Panem Michałem Wójcikiem oraz podsekretarzem stanu Panem Łukaszem Piebiakiem (wraz z dyrektorami właściwych departamentów w ministerstwie sprawiedliwości) w sprawie wyjaśnienia niepokojących mieszkańców informacji dotyczących planów ministerstwa sprawiedliwości odnoszących się do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach i funkcjonującego w Piekarach Śląskich VI Zamiejscowego Wydziału Karnego(obejmującego jurysdykcją sprawy z Piekar Sląskich,Radzionkowa oraz gminy Ożarowice i Świerklaniec).
Informacje jakie zaczęły krążyć w przestrzeni publicznej odnosiły się do wstępnej analizy jaką prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie organizacji wewnętrznej sądów – jest to ustawowa kompetencja tego ministerstwa.
Z satysfakcję pragnę poinformować mieszkańców Piekar Sląskich oraz Tarnowskich Gór i powiatu tarnogórskiego,iż po trwającym ponad 2 godziny spotkaniu roboczym Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o utrzymaniu dotychczasowej struktury Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.
Oznacza to,iż utrzymany zostanie w Piekarach Ślaskich(!) dobrze funkcjonujący tamtejszy VI Zamiejscowy Wydział Karny Sadu Rejonowego.
Drugą dobrą decyzją ministerstwa jest to,iż nie planuje się likwidacji i przeniesienia dotychczasowego Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach(właściwego dla mieszkańców Piekar Sląskich i Tarnowskich Gór) do Sądu w Zabrzu
W imieniu mieszkańców Piekar Śląskich Pani Prezydent miasta Sława Umińska-Duraj poinformowała ministrów o uchwale jaką w tej sprawie podjęła w ostatnich dniach Rada Miasta Piekary Śląskie.(podobną w treści uchwałę podjęła Rada miasta Tarnowskie Góry)
Wspólnie podkreślaliśmy w trakcie spotkania trwającą 20 lat współpracę i pomoc miasta dla funkcjonujących w Piekarach struktur Sądu Rejonowego i Prokuratury.
Pragnę w imieniu własnym podziękować Panom ministrom Łukaszowi Piebiakowi i Michałowi Wójcikowi za rzetelne i merytoryczne spotkanie i podjęte w wyniku wspólnej interwencji posła i prezydenta miasta Piekary Sląskie dobre decyzje.
W tej konkretnej i ważnej społecznie dla mieszkańców Piekar Sląskich i Tarnowskich Gór sprawie – dogodnego dostępu do Sądu mogę napisać – UDAŁO SIĘ! wspólnie z Prezydentem i Radą Miasta Piekary Sląskie.
Podziękowania składam również dla Pani poseł Barbary Dziuk oraz Burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha i tamtejszej Rady Miasta.

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość