YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Ocena funkcjonalności portalu informatyczno-usługowego Emp@tia ministerstwa pracy i polityki społecznej, szczególnie ze strony podopiecznych pomocy społecznej w Polsce – Interpelacja

empatia_logoPoniżej zamieszczam interpelację poselską w sprawie oceny niektórych zagadnień związanych z funkcjonalnością portalu informatyczno-usługowego Emp@tia ministerstwa pracy i polityki społecznej, szczególnie ze strony podopiecznych pomocy społecznej w Polsce.

O emp@tii pisałem również w   lutym 2014 r.: Z Emp@tią w potrzebujących: 49 milionów na bezpieczny podpis elektroniczny dla bezdomnych i bezrobotnych?

link: http://www.jerzypolaczek.pl/item/624-empatia-dla-bezdomnych-i-bezrobotnych

Treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

Portal informatyczno-usługowy Emp@tia, na którego uruchomienie ministerstwo pracy i polityki społecznej wydało 49 mln, miał w swoim założeniu służyć obywatelom do realizacji szeroko określonego rodzaju usług z zakresu pomocy społecznej.

Od uruchomienia portalu minęło kilkanaście miesięcy. Upłynęło już wystarczająco czasu by ocenić, na ile przyjęte kilka lat temu założenia systemowe zadziałały i spełniają swoje zadania w punktu widzenia obywateli objętych pomocą społeczną.

Przeglądając zawartość portalu stwierdzam niestety, iż treści tam udostępniane
w sformułowaniach bliższe są okrągło brzmiącym stwierdzeniom ze sfery Public Relations, niż merytorycznie opracowanym zagadnieniom. Dla przykładu: na stronie Emp@tii w zakładcehttp://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzinamamy wypis
z postanowień Konstytucji RP itp.. Istota portalu nie polega na tym, by osoba szukająca pomocy, wsparcia, bądź rozwiązania swoich problemów dowiedziała się, że „Rzeczpospolita Polska wspiera rodzinę na mocy zapisów konstytucyjnych”. Osoby szukające potrzebnej dla siebie pomocy poszukują informacji, jak mogą sobie pomóc i jak załatwić określone potrzebne im sprawy. Sam zaś portal nie tylko w mojej ocenie sprawia wrażenie zawiłego
i rozbudowanego w swojej konstrukcji.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Jakie ministerstwo pracy i polityki społecznej otrzymało opinie, oceny i reakcje na zaproponowany kształt portalu i jego funkcjonalność ze strony obywateli tj. głównie podopiecznych pomocy społecznej w Polsce?
  2. Kiedy ministerstwo przewiduje, iż część usługowa dla klientów – obywateli zacznie być wykorzystywana w stopniu wystarczającym do założeń, biorąc za punkt odniesienia ilość składanych przez system wniosków, czy ilością wywiadów na terminalach mobilnych?
    Jaki próg procentowym progu ministerstwo uznało za realizujący zasadę efektywności i celowości projektu? Czy dla tej sytuacji np. 35% wniosków składanych przez system, albo np. 80% spraw całkowicie obsługiwanych automatycznie poprzez dane otrzymywane z innych systemów, bądź ilość wykrywanych nadużyć są wielkościami wystarczającymi do oceny przydatności systemu?

Czy do każdego takiego kryterium ministerstwo posiada dane, które pozwalają precyzyjnie „zmierzyć” oszczędności – na poziomie właściwych urzędów i na poziomie np. skrócenia czasu obsługi – od wniosku do decyzji?

  1. Czy zrealizowany portal, na który wydatkowano prawie 50 mln złotych analizowano pod względem logiki, responsywności i łatwości uzyskania konkretnej pomocy, czy usługi wraz z objaśnieniem?
  2. Jaki jest przewidziany umową koszt utrzymania systemu wg. komponentów i jako całości na przestrzeni czasu?
  3. Jaka jest założona przewidywalna „długość życia” oprogramowania i infrastruktury – tj. w jakim czasie konieczna będzie wymiana sprzętu lub wprowadzenie istotnych zmian do uruchomionego systemu od dnia jego oficjalnego otwarcia?

Z poważaniem

/-/ Jerzy Polaczek

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość