YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Interpelacja poselska w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd autostradami A1 i A4 w woj. śląskim

WezelsosnicafromtheskyPoniżej zamieszczam interpelację poselską w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd autostradami A1 i A4 w woj. śląskim.

W tej sprawie występowałem do ministra już w 2012 roku. Teraz mamy maj 2015 r
Jerzy Polaczek
Myśl samodzielnie

Szanowna Pani Minister,

W lutym 2012r. skierowałem interpelację do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie stanu prac na projektem zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie autostrad płatnych, z uwzględnieniem zmiany odcinków zwolnionych
z opłat za przejazd autostradami A1 i A4 w woj. śląskim (nr 2289). W związku z tym, iż uznałem odpowiedź za niezadowalającą skierowałem do ministra ponowną interpelację w tej sprawie.

Było to już moje kolejne wystąpienie w tej sprawie poprzedzone interpelacją z lutego 2011r. (nr 20751).

We wszystkich otrzymanych odpowiedziach pojawił się wspólny element w postaci konieczności przeprowadzenia konsultacji – najpierw społecznych, a następnie międzyresortowych mających na celu – zgodnie z zapewnieniami – wypracowanie optymalnego rozwiązania w celu określenia bezpłatnych odcinków autostrad A1 i A4 w woj. śląskim, szczególnie tam, gdzie stanowią faktyczne obwodnice miast Aglomeracji Górnośląskiej.

Od tego czasu minęły cztery lata.

Pomimo publicznych zapewnień z 2011r. ówczesnego Ministra Finansów Pana Jacka Rostowskiego jak i Pani Minister Joanny Kluzik- Rostkowskiej nie wskazano żadnego bezpłatnego odcinka autostrady spośród zarówno wskazanych przez samorządy terytorialne, jak i inne podmioty biorące udział we wspomnianych przeze mnie wyżej konsultacjach.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak ostatecznie mają się procedowane rozwiązania w aktach wykonawczych do postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli samorządów województwa śląskiego oraz innych podmiotów społecznych biorących udział w konsultacjach projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r.
    o autostradach płatnych? Które z sugerowanych przez partnerów społecznych rozwiązań zastosowano?
  2. W jakim ostatecznie terminie Rada Ministrów przyjmie zapowiadane w 2011r. rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych uwzględniając odcinki zwolnione z opłat za przejazd samochodami na   autostradach  A1 i A4 w województwie śląskim? Jakich ich odcinków będą dotyczyły
  3. Jakie stanowisko po upływie czterech lat wypracował dla Rady Ministrów minister infrastruktury w kwestii zwolnienia z opłat odcinków A1 i A4 w obszarze województwa śląskiego, w tym w szczególności Aglomeracji Górnośląskiej?

Z poważaniem

/-/ Jerzy Polaczek

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość