YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Ocena funkcjonowania systemowych rozwiązań zawartych w projekcie Emp@tia w świetle wydatkowania 49 mln złotych na jego uruchomienie – interpelacja

empatia_logoPoniżej zamieszczam Interpelację poselską którą napisałem wspólnie z posłem Jarosławem Zielińskim  w sprawie oceny funkcjonowania systemowych rozwiązań zawartych w projekcie Emp@tia (w tym portalu informacyjno-usługowym ministra pracy i polityki społecznej) w świetle wydatkowania 49 mln złotych na jego uruchomienie

Szanowny Panie Ministrze,

W marcu 2014r. skierowałem interpelację (25201) w sprawie celowości wydatkowania ponad 49 mln złotych na uruchomienie portalu informacyjno-usługowego Ministra Pracy
i Polityki Społecznej Emp@tia, który miał „oferować” osobom bezdomnym, bezrobotnym
i objętym pomocą społeczną usługę ubiegania się o świadczenia socjalne za pomocą Internetu z obligatoryjnym wymogiem posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym, bądź zaufanym profilem e-PUAP.

Żadna z udzielonych odpowiedzi na wystąpienia dotyczącego tego tematu nie zawiera konkretnych merytorycznie sformułowanych odpowiedzi na postawione pytania. Nie pozwalają nawet stwierdzić, czy budowa tego systemu informatycznego ma sens? Czy budowa tego systemu, mającego w założeniu służyć informatyzacji państwa, na tym etapie procesu ma polegać na tworzeniu systemu, który w odczuciu ogółu albo w ogóle rozmija się z potrzebami społecznymi albo zaspakaja je w sposób marginalny?

Od tego czasu podjęty przeze mnie temat był kontynuowany przez innych posłów
w kolejnych wystąpieniach. Jednym z nich jest Pan poseł Jarosław Zieliński, który w odpowiedzi na swoją interpelację nr 31633 mógł przeczytać m.in. :

„Aby powyższe cele osiągnąć zbudowano i wdrożono:

  1. zaawansowane rozwiązanie informatyczne umożliwiające pozyskiwanie przez urzędy administracji samorządowej informacji z systemów zewnętrznych, takich jak: PESEL, Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEiDG), KRS, Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN), TERYT, oraz Aplikacja Centralna Rynku Pracy, KSI ZUS, systemy Ministerstwa Finansów na potrzeby weryfikacji uprawnień beneficjentów do pobierania świadczeń (na dzień dzisiejszy dokonano ok. 70 000 takich weryfikacji);”

Otóż z tej odpowiedzi nie wynika wcale, że taka wymiana informacji pomiędzy tymi wszystkimi systemami ma miejsce w chwili obecnej.

Mamy nadzieję z Panem posłem Jarosławem Zielińskim, iż została ona zaprojektowana, wykonana i przetestowana w czasie testów odbiorowych.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi czy – choć z punktu widzenia obywatela korzystającego z systemu pomocy ma to drugorzędne znaczenie – funkcjonowanie systemu polega na stosowaniu weryfikacji danych i pobieraniu ich z innych systemów zewnętrznych drogą cyfrową – nie pocztą, nie faksem, nie przy pomocy zapytania e-mailowego i takiej samej
e-mailowej odpowiedzi, ale w sposób automatyczny – wewnętrzny dla procesu.

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość