YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Piekary Śląskie straciło 6 milionów złotych środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa miasto Piekary Śląskie utraciło prawie 6 milionów złotych środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeznaczonych na kompleksową termomodernizację budynków Osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich.

W dniu 10 stycznia na sesji Rady Miasta Piekary Śląskie radni Prawa i Sprawiedliwości zadali władzom miasta pytanie (Pani Prezydent Miasta nie poinformowała Rady Miasta o tym fakcie w sprawozdaniu prezydenta miasta za okres międzysesyjny) : czy wskutek kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jakie miały miejsce w czerwcu 2018 r. cofnięto dofinansowanie w 9 budynkach komunalnych objętych kompleksową termomodernizacją?
Dotyczy to budynków:
ul.Ludygi 4
ul.Ludygi 1
ul.Alojzjanów 1
ul.Gen.Szeptyckiego 4
ul.Gen.Szeptyckiego 3
ul.Gen.Szeptyckiego 2
ul.Gen.Szeptyckiego 1
ul.Ziętka 23
ul.Heneczka 2
Ponadto czy w 2 projekty termomodernizacji – ul.Ziętka 25 i Ziętka 27 mają wstrzymane finansowanie do dalszych decyzji WFOŚiGW ?
Z uwagi na obowiązki poselskie w tym dniu w Sejmie nie mogłem być osobiście obecny na sesji Rady w moim rodzinnym mieście.
Z uwagą zapoznałem się z przebiegiem sesji i uzyskałem dodatkowe informacje z WFOŚIGW w Katowicach.

Odpowiedzi na pytania radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Skotarek I Mateusz Targoś udzieliła z upoważnienia Pani Prezydent Miasta Sławy Umińskiej-Duraj Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pani Violetta Bielawska.
W świetle obiektywnych i znanych od dłuższego czasu władzom miasta faktów wyjaśnienia władz samorządowych na sesji Rady, a nieznanych mieszkańcom i również mnie osobiście trudno je uznać za inne, niż „osobliwe” .
Z uwagi na doniosły na wiele lat wpływ na finanse miasta realizacji w latach 2018-2021 kompleksowej termomodernizacji budynków Osiedla Wieczorka (łączny koszt to ok.80 milionów złotych,w tym 50 milionów złotych to środki WFOŚIGW, pozostałe to: ok. 5 mln zł to wpłaty właścicieli którzy wykupili mieszkania komunalne, 5 mln zł to dofinansowanie Marszałka województwa śląskiego, reszta to budżet i kredyt zaciągnięty przez miasto ), poniżej przedstawiam mieszkańcom Piekar Śląskich informacje jakie uzyskałem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Ślaskich (jednostka organizacyjna miasta- podległa Prezydentowi miasta) uzyskał dofinansowanie w konkursie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim). Umowy podpisano z 75 wspólnotami mieszkaniowymi ,w jednym przypadku wspólnota zrezygnowała z podpisania umowy o dofinansowanie. Termomodernizacją objęto 74 budynki na oś. Wieczorka.
Jak we wszystkich realizowanych w Polsce inwestycjach wspieranych środkami Unii Europejskiej przeprowadzane są standardowe kontrole w czasie realizacji każdego projektu.
WFOŚIGW przeprowadził w 2018 w Piekarach Śląskich kontrole realizacji prac na oś. Wieczorka w poszczególnych budynkach w formie wizyt monitoringowych.
Pierwsze wizyty monitoringowe pracownicy WFOŚIGW w Katowicach zrealizowali w czerwcu 2018 r. w 11 wspólnotach.
Wszystkie wizyty odbywały się w asyście pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.
W wyniku przeprowadzonych wizyt stwierdzono rozbieżności między stanem wynikającym z dokumentacji projektowej(projekty indywidualne), a informacjami zawartymi w dokumentacji aplikacyjnej.
W dokumentacji aplikacyjnej wykazano, że wszystkie mieszkania w poszczególnych budynkach są opalane węglem. Faktycznie zaś na podstawie wizyt monitoringowych i dokumentacji ustalono, że w kontrolowanych przez WFOŚIGW budynkach, oprócz mieszkań ogrzewanych węglem, były również mieszkania ogrzewane prądem oraz gazem(w części budynków).
Rozbieżności te były tak drastyczne, że w 9 budynkach nie osiągnęłyby one minimalnej liczby punktów uprawniającej do uzyskania pozytywnej oceny i tym samym niemożliwe byłoby podpisanie umowy o dofinansowanie.
Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Energii na rozwiązanie umów o dofinansowanie, WFOŚIGW wysłał w dniu 17 grudnia wypowiedzenie umów ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie dotyczyło umów na kompleksową termomodernizację budynków przy:

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość