YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Uruchomienie finansowania celem podjęcia pilnych prac przygotowawczych na odcinku drogi ekspresowej S-11 od węzła autostradowego Piekary Śląskie wraz z obwodnicą miasta Tarnowskie Gór – Interpelacja

Freeways in PolandPoniżej zamieszczam interpelację poselską skierowaną do Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w sprawie uruchomienia finansowania celem podjęcia pilnych prac przygotowawczych na odcinku drogi ekspresowej S-11 od węzła autostradowego Piekary Śląskie wraz z obwodnicą miasta Tarnowskie Góry

Szanowny Panie Ministrze,

Na przestrzeni ostatnich kilku lat projekt budowy drogi S-11 przebiegającej przez województwa śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie był tematem wielu wystąpień posłów oraz samorządów wojewódzkich i lokalnych. Kwestie są mi znane szczegółowo, gdyż w VII-ej kadencji Sejmu pełniłem funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu do spraw budowy drogi ekspresowej S-11.

Jako poseł ziemi śląskiej zwracałem w ostatnich latach uwagę na obiektywną konieczność podjęcia pilnych prac przygotowawczych dla budowy odcinka S-11 od węzła autostradowego w Piekarach Śląskich wraz z obwodnicą miasta Tarnowskie Góry.

W trakcie trwających konsultacji w 2015r. poprzedzających przyjęcie we września tegoż roku rządowego Programu Budowy Dróg na lata 2014-2023, władze samorządowe miast, w tym m.in. rady miejskie Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór oraz rada powiatu tarnogórskiego, podjęły odpowiednie uchwały wskazujące na konieczność pilnej realizacji powyższego zadania inwestycyjnego mającego fundamentalne znaczenie dla transportu drogowego w szczególności z miast aglomeracji katowickiej w kierunku na Wielkopolskę. Co istotne stanowiska te są spójne co do wskazania realizacji powyższej inwestycji od węzła A-1 Piekary Śląskie wraz z obwodnicą ekspresową Tarnowskich Gór jako jednego zadania inwestycyjnego.

Na konieczność podjęcia m.in. tej konkretnej inwestycji wskazał również w swoim stanowisku w dniu 28 stycznia 2015r. Parlamentarny Zespół do spraw budowy drogi S-11, jakie funkcjonował w poprzedniej kadencji Sejmu.

Budowa drogi ekspresowej S-11 na terenie województwa śląskiego wraz z obwodnicą Tarnowskich Gór w ciągu drogi S-11 rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 została wpisana do realizacji w pozycjach:

– w zadaniu Autostrady i Drogi ekspresowe pod pozycją nr 49 – „S11 Kępno – A1”;

– w zadaniu Obwodnice w ciągach dróg ekspresowych pod pozycją nr 11 – „Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór”.

Zwracam się w związku z powyższym ponownie do Pana ministra z wnioskiem o zajęcie stanowiska odnoszącego się do pilnej potrzeby uruchomienia środków z Krajowego Funduszu Drogowego na podjęcie prac przygotowawczych zadania inwestycyjnego polegającego na realizacji odcinka drogi ekspresowej S-11 od węzła autostradowego A-1 Piekary Śląskie wraz z obwodnicą ekspresową Tarnowskich Gór.

Kieruję w związku z tym do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Czy na zadanie inwestycyjne budowy drogi ekspresowej S-11 w województwie śląskim na odcinku A-1 Piekary Śląskie wraz z obwodnicą Tarnowskich Gór Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewni w 2016r. środki finansowe w swoim budżecie na podjęcie pilnych prac przygotowawczych, koniecznych dla przygotowania a następnie realizacji tej inwestycji?
  2. Jak kształtuje się harmonogram kompleksowego przygotowania a następnie realizacji powyższego zadania przy uwzględnieniu uruchomienia finansowania przedmiotowej inwestycji istotnej dla układu dróg krajowych w aglomeracji katowickiej i w województwie śląskim? Na ile rząd może przyspieszyć realizację inwestycji w stosunku do założeń zawartych w dokumencie rządowym z września 2015r.?
  3. Mając na uwadze spójne opinie zainteresowanych samorządów w szczególności Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór czy GDDKiA Oddział Katowice podejmie pilne konsultacje w celu przyspieszenia realizacji inwestycji tak, aby ukształtować skorygowany harmonogram budowy odcinka drogi ekspresowej S-11 A-1 węzeł Piekary Śląskie wraz z obwodnicą Tarnowskich Gór?

 

Z poważaniem

/-/ Jerzy Polaczek

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość