YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Interpelacja w sprawie udzielenia wyjaśnień odnośnie polityki rządu w procesie konsolidacji polskiego przemysłu obronnego

Poniżej zamieszczam interpelację poselską w sprawie udzielenia wyjaśnień odnośnie polityki rządu w procesie konsolidacji polskiego przemysłu obronnego.

 

Szanowny Panie Premierze,

Jednym z priorytetów rządu jest konsolidacja polskiego przemysłu obronnego, uzasadniana głównie potrzebą zakończenia tzw. wojny polsko-polskiej, w której poszczególne spółki państwowe konkurowały ze sobą o zamówienia dla wojska.

Przykładem jest kontrakt na modernizację czołgów Leopard, o który starały się trzy spółki państwowe – każda z wybranym przez siebie partnerem zagranicznym, a po przeprowadzonej prze Rząd konsolidacji i utworzeniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pozostał tylko jeden oferent w tym postępowaniu, który zresztą nie dysponuje możliwościami realizacji tego kontraktu bez współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Przeprowadzona przez rząd konsolidacja przemysłu zbrojeniowego obejmowała wyłącznie spółki Skarbu Państwa, pomimo tego, że wiele istotnych technologii wojskowych rozwijanych jest w prywatnym sektorze zbrojeniowym, a także w krajowych firmach z udziałem kapitału zagranicznego.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając ustawowe zasady zakazu dyskryminacji
w życiu gospodarczym oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, proszę o wyjaśnienie następujących wypowiedzi Pana Ministra oraz podległego Panu Sekretarza Stanu odpowiadającego za uzbrojenie i modernizację armii:

  1. Jakie uprawnienie uzasadnia wypowiedź Pana ministra, że dzięki konsolidacji przemysłu mnie ma konkurencji między polskimi firmami, co daje możliwość realizowania dużych projektów angażujących kilka przedsiębiorstw?
  2. Jakimi zasadami kierował się Pan minister informując opinię publiczną, że wojsko i Ministerstwo Obrony Narodowej z wielką niecierpliwością czekało na moment utworzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej, aby mieć jednego partnera po stronie przemysłu?
  3. Czy licząc, że utworzenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej przetnie konkurencję polsko-polską, miał Pan minister świadomość, że grupa ta nie skupia wszystkich polskich spółek, a wyłącznie spółki Skarbu Państwa?
  4. Na jakiej podstawie prawnej, biorąc pod uwagę funkcjonowanie innych polskich spółek zbrojeniowych, podległy Panu ministrowi Sekretarz Stanu Pan Czesław Mroczek, informuje opinię publiczną, że wzmocnieniu pozycji polskiego przemysłu obronnego ma służyć konsolidacja wszystkich państwowych firm tej branży w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, która jest jedynym podmiotem będącym partnerem dla dostawców zagranicznych?
  5. Jakimi zasadami kierował się podległy Panu ministrowi Sekretarz Stanu Czesław Mroczek, informując opinię publiczną, że konsolidacja wszystkich państwowych firm tej branży w Polskiej Grupie Zbrojeniowej jest korzystna także dla MON, który od tej pory ma jednego partnera do rozmów?
  6. Czy przedstawione wypowiedzi Pana ministra oraz Pana podwładnego oznaczają, iż inne niż Polska Grupa Zbrojeniowa krajowe firmy nie będą miały możliwości ubiegania się o kontrakty z MON, w tym również wykorzystując różne formy współpracy z podmiotami zagranicznymi lub też korzystając z instytucji prawnych umożliwiających wykorzystywanie zasobów podmiotów trzecich?
  7. Czy rząd Pani Premier Kopacz, którego jest Pan Minister Obrony Narodowej planuje prywatyzację Polskiej Grupy Zbrojeniowej lub poszczególnych jej spółek?

Z poważaniem

/-/ Jerzy Polaczek

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość